Chuyển đổi số 365 Digital Transformation

Giải pháp công nghệ kỹ thuật số toàn diện để đáp ứng nhu cầu của thị trường và sự thay đổi của Doanh nghiệp

Tạo sự đột phá

Tích hợp công nghệ vào thay đổi mô hình kinh doanh tạo ra sự đột phá trong cách vận hành, mô hình kinh doanh, hay quản lý nhân sự

Tăng sức cạnh tranh

Thu hẹp khoảng cách giữa kỳ vọng từ khách hàng trên môi trường số, giúp tăng sức cạnh tranh của Doanh nghiệp so với các đối thủ trên thị trường

Tăng năng suất làm việc

Số hóa mọi hoạt động vận hành, kinh doanh và nhân sự của bạn. Nhân viên làm việc hiệu quả. Nhà quản lý quản trị và ra quyết định dễ dàng. Tổ chức tinh gọn và số hóa toàn diện.
Chuyển Đổi Số 365

72%

SME đang tìm cách chuyển đổi số
Chuyển Đổi Số 365

68%

Doanh nghiệp Việt đã chuyển đổi số vì dịch Covid19
Chuyển Đổi Số 365

70%

Nhà quản lý tin chuyển đổi số giúp phát triển hơn trong 5 năm tới
Chuyển Đổi Số 365

2.7 lần

SME thành công hơn gấp 2.7 lần so với doanh nghiệp quy mô lớn